סגירת תיק פלילי

נתוני השנתון הסטטיסטי של משטרת ישראל מצביעים על כך שהמשטרה פותחת בממוצע כ-350,000 תיקי חקירה פליליים אך מגישה רק כ-55,000 כתבי אישום. כלומר, כ-300,000 תיקי החקירה נסגרים מבלי שהוגש בעניינם כתב אישום. תיקים אלה יכולים להיסגר בעילות שונות שהחשובות שבהן הן:

  1. חוסר עניין לציבור.
  2. חוסר ראיות.
  3. חוסר אשמה.

מתוך שלוש העילות הנ"ל, רק העילה השלישית – חוסר אשמה – מביאה למחיקה מוחלטת ושלמה של התיק מהרישום המשטרתי. מנגד, אם התיק נסגר מכוח שתי העילות הראשונות (חוסר עניין לציבור או חוסר ראיות), פרטיו נשמרים במסגרת הרישום המשטרתי.

תיקים פליליים אשר לא נסגרים בעילה של חוסר אשמה ממשיכים להופיע ברישום המשטרתי הפנימי כאשר מידע זה עלול להימסר בבוא היום לגורמים שונים כמו רשויות חקירה, שירות הביטחון הכללי (שב"כ), המשטרה הצבאית (מצ"ח), היועץ המשפטי לממשלה, קציני מבחן ובקונסטלציה מסוימת גם לגופים פרטיים או מדינות אחרות בהגשת בקשה להוצאת ויזה.

בג"ץ אכן קבע זה מכבר כי "תיק אשר נסגר שלא מחוסר אשמה מכתים את שמו הטוב של האדם" משום ש"הרישום לגביו מטיל סטיגמה על בעל הרישום ופוגע בפרטיותו" (בג"ץ 7256/96). כך גם במקרה אחר נכתב: "חשד פלילי שהועלה נגד אדם הוא כתם שהוטל בשם הטוב. וכי מי לא ירצה להסיר כתם זה? לעניין זה, יש הבדל בין סגירת תיק בשל חוסר ראיות לבין סגירת תיק בשל חוסר אשמה, גם אם לא ניתן לכך פרסום ברבים" (בג"ץ 4539/92). יש אפילו שסבורים שמצבו של מי שתיק החקירה בעניינו נסגר מחמת העדר עניין הציבור או חוסר ראיות הוא אף גרוע ממצבו של מי שהוגש כנגדו כתב אישום והוא זוכה בדין. 

הבסיס החוקי לשינוי עילת סגירה

הבסיס החוקי המאפשר להגיש בקשה לשינוי עילת סגירה מצוי בסעיף 62(ב) לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], תשמ"ב-1982. סעיף זה קובע שלאחר שנמסרה לחשוד הודעה שהוחלט לסגור את התיק בעניינו, ובהודעה זו מצוינת עילת הסגירה, ניתן לפנות לתובע אשר סגר את התיק ולהגיש בקשה מנומקת לשינוי עילת הסגירה. סעיף 62(ב) הנ"ל קובע מפורשות שתיק פלילי שנסגר בעילה של חוסר אשמה "יימחק רישומו מרישומי המשטרה".

עיקרי השלבים לשינוי עילת סגירה

הנושא של עילת הסגירה של תיק פלילי הוא מהותי ועל כן מומלץ לקבל ייעוץ משפטי מקצועי לגביו בשלבים המוקדמים ביותר של התיק. לרבות עוד בטרם התובע מקבל החלטה באיזו עילה לסגור את התיק כאשר סביר להניח שכיוון החקירה נוטה לסגירה ולא לכתב אישום.

במידה שהתיק נסגר בעילה שיש לשנותה (העדר ראיות או העדר עניין לציבור), החשוד-לשעבר יכול לפנות בבקשה מנומקת לתובע לשנות את עילת הסגירה. החשוד אף רשאי להגיש בקשה לעיין בחומר החקירה על מנת לבסס את טענותיו. מיותר לציין כי המהלכים הללו הינם בעלי משמעות אדירה ויש לבצע אותם בצמוד לקבלת ליווי משפטי מקצועי מטעם עורך דין פלילי. יודגש גם שאם התובע יחליט שלא לקבל את הבקשה, החשוד-לשעבר יכול להגיש ערר על כך לפרקליט המחוז ואף להגיש עתירה מנהלית לבג"ץ אם פרקליט המחוז מספק תשובה שלילית.

משרד עורכי דין עדי כרמלי, המתמחה בייצוג נאשמים וחשודים בהליכים פליליים, צבר ניסיון רב בליווי בקשות לשינוי עילת סגירה. משרדנו מתגאה בהצלחות בתחום אשר הביאו לטיהור שמם של חשודים חפים מפשע תודות להתנהלות מקצועית והצגת טיעונים משפטיים מדויקים וברי משקל.