עבירות מין

במשטרת ישראל נפתחים מדי שנה תיקים פליליים רבים הנוגעים לעבירות מין. על פי נתוני השנתון הסטטיסטי של המשטרה מדובר על למעלה מ-4,000 תיקים פתוחים וגלויים בתחום עבירות המין נכון לשנת 2017.

המושג עבירות מין מקפל בחובו שורה ארוכה של עבירות בדרגות שונות שהמרכזיות שבהן הן אינוס, בעילה אסורה בהסכמה, מעשה סדום, מעשה מגונה, מעשה מגונה בפומבי, הטרדה מינית (לפי החוק למניעת הטרדה מינית), סחיטה באיומים לקיום יחסי מין, החזקת חומר תועבה ואפילו עבירות ספציפיות בגין יחסי מין בין מטפל ומטופל או יחסי מין בין כהן דת לאדם שפנה אליו לשם קבלת הדרכה/ייעוץ.

בחלק מעבירות המין קיימים מדרגים פנימיים הקשורים לנסיבות ביצוע העבירה. למשל, קיים הבדל בין עבירת אינוס שבוצעה באישה לבין אונס קטינה מתחת לגיל 16 או אונס שנעשה תוך איומים בנשק. ישנם קווים משיקים ומקבילים בין עבירות המין השונות. לא אחת, תפקידו של עורך דין פלילי נוגע גם להתמודדות עם העבירה הספציפית וגם לשינוי העבירה המיוחסת לנאשם בכתב האישום. למשל, המרת עבירת האינוס הקשה בעבירה של "בעילה אסורה בהסכמה" הנחשבת ל"חמורה פחות".

אינוס היא עבירה לפי סעיף 345 לחוק העונשין, התשל"ז-1977 אשר מוגדרת כבעילת אישה:

  • ללא הסכמה.
  • בהסכמה אשר הושגה במרמה.
  • שהיא קטינה מתחת לגיל 14 אף אם הדבר נעשה בהסכמה.
  • שהייתה נתונה תחת מצב של חוסר הכרה אשר מנע ממנה לתת את הסכמתה החופשית למעשה.
  • לוקה בשכלה או חולת נפש שבשל מחלתה או הליקוי לא הייתה יכולה להסכים באופן חופשי למעשה.

העונש בגין עבירות אינוס עומד על 16 שנות מאסר. החוק מחמיר וקובע עונש של 20 שנות מאסר כאשר האונס בוצע (לא תנאים מצטברים) בקטינה מתחת לגיל 16, תוך כדי איום בנשק, תוך גרימת חבלה גופנית/נפשית, תוך גרימת הריון, תוך התעללות (לפני, בזמן ואחרי) או כאשר מדובר על אונס קבוצתי.

בעילה אסורה בהסכמה היא עבירה לפי סעיף 346 לחוק העונשין אשר מוגדרת באופן הבא. קיום יחסי מין עם קטינה בת 14-16 שאינה נשואה לגבר או קיום יחסי מין עם קטינה בת 16-18 תוך ניצול יחסי מרות, הבטחת שווא לנישואין, ניצול יחסי תלות, ניצול יחסי השגחה או חינוך. העונש בגין עבירה זו עומד על 5 שנות מאסר. בעילה אסורה בהסכמה יכולה להיות גם כלפי אישה בגירה וזאת כאשר המעשה נעשה אגב ניצול יחסי מרות בעבודה, ניצול יחסי מרות בשירות או הבטחת נישואין תוך התחזות גבר נשוי לרווק. במקרים אלה העונש עומד על שלוש שנות מאסר.

מעשה סדום היא עבירת מין לפי סעיף 347 לחוק העונשין הנוגעת למעשים של החדרת איבר או חפץ לפי הטבעת או פיו של אדם. מדרג העונשים בעבירה זו זהה במידה רבה למדרג העונשים בעבירה של בעילה אסורה בהסכמה (14-16, 16-18, מעל גיל 18 תוך ניצול יחסים, הבטחת שווא לנישואים וכו').

מעשה מגונה היא עבירה שמוגדרת בסעיף 348 לחוק העונשין. על פי החוק, מעשה מגונה הוא מעשה אשר נעשה על ידי אדם לשם גירוי מיני או ביזוי מינוי של אדם אחר. כלומר, המעשה נועד לספק את היצר של החשוד/הנאשם ולא לגרום להשפעה כלשהי על אחר (לרבות השפעה פיזית, אישית או מנטלית). העונש בגין העבירה הזו תלוי מאד בנסיבות. בעוד שמעשה מגונה אשר מבוצע באחת הנסיבות המאפיינות אינוס עלול להסתיים בעשר שנות מאסר, מעשה מגונה במדרג הקל יכול להסתיים בשנת מאסר אחת בלבד. הכל בהתאם לנסיבות ביצוע העבירה ותוך התייחסות לקורבן ולמערכת היחסים שבין הקורבן והחשוד (האם קיימים יחסי מרות, האם המעשה בוצע בפומבי, האם הקורבן הוא קטין, האם המעשה המגונה נעשה באלימות וכדומה).

החומרה הגבוהה של עבירות המין

מערכת המשפט ורשויות החוק רואות בחומרה רבה את ביצוען של עבירות מין. כך לדוגמה נאמר בעניין על ידי בית המשפט העליון, "חומרתם הרבה של מעשי מין המתבצעים בזולת בהעדר הסכמה מרצון אין צורך להכביר מילים. הפסיקה השיפוטית ביחס לעבריינות הפלילית בתחום זה מוליכה מזה שנים קו בולט של החמרה בדין הן בהיבט הגמול והן בהיבט ההרתעה" (ע"פ 4890/01).

סעיף 355 לחוק העונשין אף קובע עונשי מינימום לעבירות מין. על פי סעיף זה, בית המשפט, לאחר הרשעה בעבירות המנויות בסעיף, לא יכול שלא לגזור על הנאשם פחות מרבע העונש המקסימלי (אלא מטעמים מיוחדים). ראו בעניין זה את דברי בית המשפט העליון: "המחוקק קבע עונשי מינימום בגין עבירות מין, עונשים המבטאים את הגישה כי יש להתייחס לעבירות מין כאל קטגוריה מיוחדת של עבירות חמורות" (שם, ההדגשות לא במקור).

גרסה מול גרסה – הסכמה או העדר הסכמה

פעמים רבות עבירות מין מבוצעות, מטבע הדברים, בחדרי חדרים. לא אחת קיימת היכרות (ולו שטחית) בין הנאשם לבין המתלונן. על כן מדובר בכתבי אישום רבים שמבוססים על מצב של "גרסה מול גרסה", כאשר רק המתלונן והנאשם יודעים באמת מה אירע בעת ביצוע העבירה לכאורה. לעתים, גם כאשר הנאשם והמתלונן מסכימים לכאורה על עיקר הנסיבות העובדתיות, קיימת מחלוקת פרשנית אודות קיומה או העדרה של הסכמה ("האם באמת היא אמרה לא"). לא בכדי, תיקים שעוסקים בעבירות מין הם מהמסובכים והמורכבים ביותר במשפט הפלילי. ראו למשל את הדברים שנאמרו בעניין "ההסכמה" בבית המשפט העליון:

"על מנת להוכיח את יסוד "העדר הסכמה חופשית" המהווה מרכיב מרכזי בעבירות האינוס, לא נדרשת המאשימה להוכיח התנגדות אקטיבית של הקורבן למעשיו של התוקף, ודי בהתרשמות כי המגע המיני נעשה שלא מרצון ובהעדר הסכמה, וזאת בהתבסס על התנהגות הצדדים במהלך האירוע, יחסי הכוחות ויתר הנסיבות" (ע"פ 6295/05, ההדגשה לא במקור)

ייצוג משפטי בעבירות מין

ייצוג משפטי מטעם עורך דין פלילי הוא עניין מהותי וקריטי בעבירות מין. עורך דין פלילי המתמחה בתחום יוכל לסייע לנאשם להוכיח את חפותו או לכל הפחות לנהל עבורו הליך פלילי הוגן תוך הפחתת חומרת העבירות המיוחסות לו והצגת טיעונים לענישה מקלה.

כאמור, בתי המשפט נוקטים במדיניות של אפס סובלנות כלפי עבריינות מין שהוגדרה לא אחת כ"מכת מדינה". בפרט כאשר עבירות המין המיוחסות לנאשם מבוצעות נגד קטינים, נגד בני משפחה, תוך נקיטת אלימות, תוך ניצול יחסי תלות/מרות וכדומה. מן העבר השני ישנם מקרים רבים שבהם מוגשים כנגד נאשמים כתבי אישום חמורים הכוללים עבירות מין קשות למרות שהתמונה המצטיירת מהם רחוקה מהמציאות כרחוק מזרח ממערב (עד כדי תלונות שווא).

תפקידו של עורך הדין הפלילי בייצוג בעבירות מין כולל מניפה של היבטים כגון התייחסות לעצם קיומה של העבירה, פרשנות הנסיבות הרלבנטיות, פרשנות הנסיבות הרלבנטיות ביחס לחוק, התייחסות לפסיקה בתחום והצגת טיעוניו של הנאשם בצורה נכונה ומקצועית. ייצוג משפטי מצד עורך דין פלילי יכול להביא לזיכויו של הנאשם, להמרת עבירות חמורות בעבירות "קלות" וכן להמתקת העונש במקרה של הרשעה.