ידועים בציבור

המשפחה הישראלית התפתחה מאד בעשורים האחרונים וכך גם כל הנושא של "שותפות זוגית". אחד המושגים החשובים לעניין הוא ידועים בציבור. לפי נתוני ארגון "משפחה חדשה" מדובר נכון להיום על כמעט 90,000 זוגות שחיים ביחד אך אינם נשואים. הידועים בציבור מהווים, לפי דברי ההסבר להצעת חוק בנושא משנת 2011, כ-5% מכלל התאים המשפחתיים הקיימים בישראל. כמו כן, "המגמה לבנות חיים משותפים כידועים בציבור היא מגמה חברתית, אישית ומתמשכת" (מתוך דברי ההסבר להצעת החוק). בין הזוגות הידועים בציבור ניתן לציין:

  • בני זוג אשר ערכו טקס נישואים שלא מוכר על ידי המדינה באופן רשמי (כולל נישואים רפורמים וקונסרבטיביים בארץ או בחו"ל ללא נישואין אזרחיים).
  • בני זוג אשר גרים ביחד ללא נישואים ומקיימים משק בית משותף וחיי משפחה.
  • בני זוג חד מיניים המנהלים תא משפחתי.
  • בני זוג ידועים בציבור שלא התחתנו בשל פסלות חיתון (כהן וגרושה, למשל).

מהסיבות לעיל ניתן לראות כי קיימות עילות שונות לקיום תא משפחתי של ידועים בציבור. לעתים מדובר ב"כורח המציאות" (כאשר בני הזוג לא יכולים להתחתן מבחינת הדת) ולעתים המעשה הוא מתוך בחירה.

נכון להיום קיימים בספר החוקים הישראלי למעלה מ-20 חוקים אשר יש בהם התייחסויות ספציפיות לסוגיית הידועים בציבור לרבות חוק הירושה, חוק פיצויי פיטורין, פקודת מס הכנסה ועוד. עם זאת, למרות ההכרה שהולכת ומתרחבת לגבי ידועים בציבור במשפט הישראלי, עדיין התא המשפחתי הנ"ל לא הוגדר מעולם באופן ברור. כתוצאה מכך, מעמדם של בני זוג ידועים בציבור, הגם שהוא זהה במקרים רבים למעמד בני זוג נשואים, עדיין איננו שווה לו.

הסיטואציה המשפטית המורכבת הזו מערימה קשיים ואתגרים כאשר בני הזוג נקלעים לסכסוך או נדרשים לקבל החלטות שונות. בפרט בנושאים המאפיינים כל תא משפחתי כגון פרידה (חלף גירושין), חלוקת רכוש, הסכם ממון, מזונות ידועה בציבור, מזונות ילדים משותפים, אימוץ ילדים, פירוק שיתוף בדירה, ירושה ועוד.

מי הם ידועים בציבור?

אחת השאלות הראשונות והחשובות ביותר לגבי תיקים בדיני משפחה העוסקים בידועים בציבור היא "האם בני הזוג המדוברים אכן היו ידועים בציבור?". לא אחת, קיימת מחלוקת של ממש בנוגע להגדרת בני הזוג כידועים בציבור כך שלפני שבית המשפט מכריע באשר לסוגיות הרלבנטיות עליו להגדיר את טיבו של התא המשפחתי.

על פי הפסיקה, בן זוג אשר טוען לקיומו של תא משפחתי כידועים ציבור צריך להוכיח את קיומם של שני התנאים הבאים:

  1. משק בית משותף – בני הזוג חיו תחת קורת גג אחת במשק בית משותף.
  2. חיי משפחה – מערכת היחסים של בני הזוג הייתה מערכת יחסים של משפחה כבעל ואישה.

ההגדרות הללו הן רק המסגרת לנושא ולאורך השנים בתי המשפט קיבלו החלטות רבות הנוגעות להגדרת בני זוג ידועים בציבור כאשר ניתן לראות גם סטיות מסוימות מהכותרת הכללית. למשל, היו מקרים שבהם גם בני זוג שלא גרו ביחד הוכרו כידועים בציבור, ומקרים הפוכים שמגורים משותפים לאורך תקופה ארוכה לא הביאו להכרה הנ"ל.

"הכרה בבני זוג כידועים בציבור, הינה בעלת משמעות רבה שכן יש להכרה זו השלכות, לעיתים מרחיקות לכת, הן ביחסים הפנימיים בין בני הזוג והן ביחסים החיצוניים כלפי צד ג' (מתן זכויות ירושה, קצבאות שארים…) נוכח השלכות אלו, ראוי לנקוט משנה זהירות בעת הכרה בבני זוג, המקיימים מערכת יחסים אינטימית כידועים בציבור, שמא הכרה כזו תחטא לכוונתו של מי מבין בני הזוג, אשר ביקש אך לקיים מערכת יחסים אינטימית עם בן הזוג האחר, ללא מחויבות משפטית חוזית" (עמ"ש 1714-09-13). 

כמו בסיטואציות רבות בתחום דיני המשפחה, הכל בסופו של דבר נבחן בהתאם לנסיבות. לעתים ישנם תיקים שבהם המחלוקת לגבי היותם (או אי-היותם) של בני זוג ידועים בציבור איננה מתנהלת בין בני הזוג אלא מול גורמים אחרים. למשל, תביעות העוסקות בירושות (כמו מאבק ירושה בין המשפחה הביולוגית לבן/בת הזוג הידוע/ה בציבור), הכרה של גורמים ממשלתיים וציבוריים בזוגיות כמקנה זכויות שונות וכדומה. 

ייצוג משפטי בתיקי ידועים בציבור

משרד עורכי דין עדי כרמלי מתמחה במתן ייצוג משפטי איכותי ומקצועי בתיקי ידועים בציבור. בין אם מדובר על תיק שדורש הוכחה או שלילת קיומו של קשר כידועים בציבור ובין במידה שיש לפתור מחלוקות משפטיות הקשורות לזכויות הצדדים מתוקף היותם ידועים בציבור. משרדנו מכיר היטב את הניואנסים החשובים הנוגעים לידועים בציבור ואנו מסייעים ללקוחותינו לאורך כל הדרך במקצועיות, אמינות, שקיפות, זמינות וקשב רב.