הסכם ממון

חוק יחסי ממון בין בני זוג, התשל"ג-1973 נפתח מיד עם הגדרת המושג החשוב "הסכם ממון". על פי סעיף זה בחוק, הסכם ממון הוא "הסכם בין בני זוג המסדיר את יחסי הממון שביניהם, ושינוי של הסכם זה יהיה בכתב". כלומר, המטרה של הסכם ממון היא לאפשר לבני זוג (נשואים או לא נשואים) להחליט בעצמם לגבי ההסדרים הממוניים החלים עליהם, ועל ההסכם לעלות עלי כתב. היות שהסכם ממון הוא הסכם מיוחד שנערך בין בני זוג, המחוקק הכיר בכך שאין מדובר בחוזה רגיל בין צדדים בעלי עניין. על כן, נקבעו להסכם ממון מספר תנאים מצטברים אשר מהווים הכרח לתוקפו:

  1. ההסכם נעשה בכתב (ולא בעל פה או בהתנהגות). 
  2. הסכם ממון בין בני זוג נשואים חייב לקבל את אישור בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הדתי. אישור כאמור לא יינתן אלא לאחר שבית המשפט או בית הדין נוכחו כי הוא נעשה בהסכמה חופשית ושהצדדים מבינים את תוצאותיו, השלכותיו ומשמעויותיו.
  3. הסכם ממון לפני חתונה יכול לקבל אימות ואישור גם על ידי רושם הנישואין או נוטריון (לפי חוק הנוטריונים ולאחר שהנוטריון נוכח לדעת כי ההסכם נערך בהסכמה חופשית והצדדים מבינים את השלכותיו, תוצאותיו ומשמעויותיו).

כל הכללים הללו מבטאים באופן ברור את החשיבות שהמחוקק ובתי המשפט מייחסים להסכמי ממון. לא מדובר בעניין של מה בכך שכן הסכמי ממון הם הסכמים הגוברים על הוראותיו של חוק יחסי ממון. קרי, בהעדר הסכם ממון, חלוקת רכוש בין בני זוג תהיה בהתאם להוראות החוק (או לפי "הלכת השיתוף" אם בני הזוג התחתנו טרם ינואר 1974).

אישור ההסכם בפני בית המשפט או בית הדין הדתי

חשוב להדגיש כי התפקיד של הערכאה המאשרת הסכם ממון לא כולל התערבות בהסדרים רכושיים דווקניים שבני הזוג החליטו להחיל על עצמם לפי ראות עיניהם. על פי תקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, בתובענות הנוגעות לאישור או שינוי הסכם ממון, בית המשפט רק נדרש להסביר לבעלי הדין את המשמעויות הנגזרות מהוראות ההסכם ולברר כי הם מבינים אותן וכי ההסכם נערך בהתאם להסכמתם החופשית של בני הזוג.

שנאמר, "בגלל היחסים המיוחדים, העדינים והמורכבים, הקיימים בין בעל ואישה, קבע המחוקק, כי אין תוקף להסכם ממון ביניהם, אלא אם כן משתכנעת ערכאה שיפוטית, שההסכם נעשה מתוך רצון חופשי, ללא לחץ" (ע"א 4/80 מונק נ' מונק). הליך האישור הוא לא הליך שיפוטי שנכנס לנבכי המחלוקות בין הצדדים והוא לא כולל דיון מהותי באשר לגוף הסוגיות הכלולות בהסכם.

"אין בית המשפט בודק את תוכנו של הסכם הממון המובא בפניו לשם אישור תוכנו ואין הוא אמור לאשר תוכנו. כל שעושה בית המשפט הוא מתן אישור להסכם, לאחר שנוכח שבני הזוג עשו אותו בהסכמה חופשית ובהבינם את משמעותו ואת תוצאותיו" (ע"א 189/95).

בני הזוג חייבים לוודא שהם עורכים הסכם הוגן ואין לצפות מבית המשפט לעשות תיקונים בהסכם. בתי המשפט לא מתערבים בתוכנם של הסכמי ממון המונחים לפתחם וזאת משום שהערכאה איננה אמורה להיות כאפוטרופוס להחלטות בגירים. למעשה, רק עורך דין המתמחה בדיני משפחה ובעריכת הסכמי ממון יכול לסייע לבני הזוג לגבש הסכם ממון הוגן, אפקטיבי ובר ביצוע.

מה יכול להיכלל במסגרת הסכם ממון?

הסכם ממון יכול לקבוע סוגיות שונות לגבי הרכוש של הצדדים ובעיקר להחליט על החרגה או הכנסה של נכסים מסוימים למצבת הרכוש המשותפת. על פי החוק, ישנם נכסים מסוימים שלא נכללים במסגרת איזון משאבים בפרידה או בגירושין (כמו לדוגמה נכסים שהתקבלו במתנה במהלך הנישואין או נכסים שהיו שייכים לאחד מבני הזוג לפני החתונה ולא הייתה כוונה לשתף בהם). הסכם ממון יכול לקבוע את מעמדם של נכסים חיצוניים אלה ובהעדרו ייתכן שגם נכסים שלכאורה לא שייכים לשני הצדדים יחולקו (במידה כזו או אחרת) בפרידה/בגירושין. כמו כן, ניתן להכניס בהסכם הוראות שונות הנוגעות לילדי הצדדים מבחינת מזונות ומשמורת. בסיטואציות אלה, בית המשפט שבוחן את ההסכם דורש לא רק הבנה מצד בני הזוג אלא גם שההסכמות תתיישבנה עם זכויות הילדים ועיקרון טובת הילד. לדוגמה, הסכם ממון לא יכול לקבוע סכומים נמוכים מדי למזונות ילדים או ויתור על מזונות בעבור תמורה אחרת.

ביטול הסכם ממון, שינוי הסכם ממון, הפרת הסכם ממון וכו'

בתי המשפט בישראל עוסקים פעמים רבות בתביעות הנוגעות לתוקפם וביצועם של הסכמי ממון. למשל, טענות בדבר הפרת הסכם ממון על ידי אחד מהצדדים, בקשות לשינוי הסכם ממון, ביטול הסכם ממון וכדומה. ישנם מקרים בהם התביעות מוגשות גם כעבור שנים רבות ממועד עריכת ההסכם. תיקי הסכמי ממון הם תיקים מורכבים מכמה סיבות. בראש ובראשונה משום שמדובר מטבע הדברים במחלוקת בין בני זוג על כל המשתמע מכך. בנוסף, הסכמי ממון דורשים את עריכתם באופן מסודר ומרגע שההסכם אושר הוא תקף כפסק דין (כל מחלוקת לגביו צריכה לעבור דרך בית המשפט). הסכמי ממון גם יכולים להשפיע על גורמים שלישיים כמו הילדים המשותפים של בני הזוג, בני משפחתם החדשה של הצדדים (לאחר גירושין/פרידה) ועוד.

ייצוג וייעוץ משפטי בנושאי הסכמי ממון

ייצוג משפטי בנושאים הקשורים להסכמי ממון הוא קריטי. מומלץ לפעול אך ורק ביחד עם ייעוץ משפטי וכמובן שאין להפר או לבטל הסכם ממון תוך עשיית דין עצמי. כבר בעת עריכת הסכם ממון יש להיוועץ בעורך דין המתמחה בתחום, שמכיר היטב את דיני המשפחה ומשמעותם מבחינת בני הזוג בכל הנוגע לחלוקת רכוש, נכסים חיצוניים למצבת הרכוש, מזונות ילדים, משמורת ילדים, מזונות אישה וכדומה.

משרד עורכי דין עדי כרמלי מתמחה במתן ייצוג משפטי וייעוץ לבני זוג בנושאי הסכמי ממון. משרדנו מסייע הן בעריכת הסכמי ממון (לפני נישואין או במהלכם) והן בהליכים הקשורים להסכמי ממון בנושאים כמו הפרה, ביטול, שינוי וכדומה. אנו מקפידים לנתח את הסוגיה העומדת לפנינו לעומק ודואגים להעניק ללקוחותינו ייעוץ מקצועי, איכותי, אמין, שקוף ובזמינות מרבית.