זיכוי מאונס בתוך המשפחה

תיקים פליליים שעניינם עבירות מין הם תמיד מורכבים ומסובכים. אלו תיקים הדורשים מאיתנו, כעורכי דין פליליים, להתמודד עם סיטואציות משפטיות וחברתיות לא פשוטות. כאשר מדובר על תיקים הנוגעים לעבירות מין במשפחה, אשר נחשבים לחמורים שבעתיים, הסיטואציה היא אף קשה יותר. כעת, הוסיפו לכך מצב שבו הנאשם טוען לחפותו ולעלילת דם מצד בני משפחתו, והרי לפניכם אתגר משפטי של ממש.

זהו הסיפור בתיק שלהלן שבו ייצגנו אדם שהואשם על ידי בתו בכך שאנס אותה במשך 4 שנים (מגיל 12 ועד גיל 16). מרשנו טען כי לא היו דברים מעולם וכי הטענות המייחסות לו ביצוע עבירות מין בבתו אינן אלא תלונות שווא. המתלוננת, לעומתו, קיבלה את תמיכתן של אמה ודודתה אשר העידו אף הן כנגד הנאשם.

המורכבות המיוחדת שבייצוג נאשמים וחשודים בתיקי מין במשפחה

שימו לב, בתי המשפט מודעים לכך שבתיקי עבירות מין, בפרט בתיקים הנוגעים לעבירות מין במשפחה ובמיוחד בקשר למעשים שבוצעו לפני שנים כאשר המתלוננת הייתה קטינה, אי אפשר לדקדק בכל ראיה וראיה. נהפוך הוא, בהכרעות דין רבות הוחלט על הרשעתו של הנאשם גם כאשר נמצאו סתירות של ממש בגרסאותיה של המתלוננת ואפילו אם היה בהחלט אפשר למצוא סוג של "ספק סביר" באשמתו של הנאשם. כלומר, עורך הדין הפלילי המייצג את החשוד/הנאשם בתיק צריך להתמודד עם גישה "מקלה" של בית המשפט בכל הנוגע למוצקות הטענות המבססות על כתב האישום. הנה למשל דברי בית המשפט העליון בנושא לגבי עדות כבושה של קורבנות מין בהליך פלילי (עדות כבושה היא עדות שנשמעת במועד מאוחר יותר מהמועד הראשון בו):

"... כבישת עדויות של קורבנות מעשי מין על אשר אירע להם הינה תופעה נפוצה ומוכרת בחלק גדול מעבירות המין. הדבר מוכר במיוחד בעבירות מין המתבצעות בתוך המשפחה במסגרת מערכת יחסים מורכבת בין העבריין לבין קורבן העבירה. ממד נוסף נלווה לכך כאשר קורבן העבירה הינו קטין רך בשנים, אשר לעיתים אינו תופס את מלוא המשמעות של מעשה העבירה בסמוך להתרחשותו, אינו חזק מספיק על-מנת להתמודד כנגד הפוגע וחושש עקב פחד, בושה ומבוכה לחשוף את הדבר... לכבישת העדות במצבים כגון אלה יש לרוב הסבר סביר המעוגן בנסיבות המיוחדות של העניין ובמציאות החיים שבה שרוי קורבן העבירה, ולכן אין בה כדי לפגוע באמינות גירסת המתלונן" (ע"פ 2485/00).

כלומר, כאשר עורך דין פלילי מייצג אדם החשוד בביצוע עבירות מין במשפחה, ובמידה שהלקוח טוען בכל תוקף לחפותו, המלאכה המשפטית הרובצת לפתחו היא קשה, מורכבת, מסובכת ומאתגרת. אולם ככל שלעורך הדין יש את הניסיון המתאים בתיקים מסוג זה, וככל שהוא מכיר היטב את הניואנסים המשפטיים המאפיינים תיקי עבירות מין (ועבירות מין במשפחה), ייתכן ויהיה בידו להוכיח את חפותו של הנאשם ולהביא לזיכויו. כך אירע בתיק שלהלן.

סתירות מהותיות ותיאום גרסאות

במקרה זה, ייצגנו את הנאשם בתיק הפלילי שהתנהל כנגדו בבית המשפט המחוזי בירושלים. בזכות חקירה נגדית מעמיקה ונוקבת שהתבססה על נתונים מדויקים, הצלחנו להוכיח סתירות רבות ומהותיות בגרסתה של הבת המתלוננת. למשל, דברים שעלו בעדותה בבית המשפט ואשר לא הופיעו בעדותה בתלונה המקורית במשטרה. כמו כן, עלה בידינו להוכיח חשד בדבר תיאום גרסאות אסור בין הבת לבין אמה ודודתה שהעידו מטעם התביעה. בית המשפט קיבל את טענותינו והחליט לזכות את מרשנו (בפסק דין שזכה גם להד תקשורתי).