חלוקת רכוש

גירושין או פרידה דורשים פעמים רבות לקבל החלטות בנוגע לחלוקת הרכוש המשותף. כלומר, מהו היקף הרכוש המשותף, אלו נכסים נכללים במצבת הרכוש המשותף ואלו נכסים מוחרגים ממנה, כיצד יש לבצע את האיזון בין הנכסים השונים, מהו דינה של דירת המגורים המשותפת וכדומה.

לגבי מרבית הזוגות המתגרשים כיום בישראל, החוק הרלבנטי לחלוקת רכוש הוא חוק יחסי ממון בין בני זוג, התשל"ג-1973. חוק זה חל על כל הזוגות אשר נישאו בישראל החל משנת 1974 ואילך. זוגות שהתחתנו לפני כן או בני זוג ידועים בציבור שמחליטים להיפרד מחלקים את רכושם בהתאם להלכת השיתוף (הלכה שהקדימה את חוק יחסי ממון ואשר מבוססת על הפסיקה).

תיקים הנוגעים לחלוקת רכוש בגירושין הם תיקים מורכבים הדורשים היכרות עם המטריה המשפטית כמו גם עם היבטים כלכליים וחשבונאיים. לא אחת, הייעוץ המשפטי לתיקים הללו כולל גם עבודת מחקר ואפילו הפעלה של אנשי מקצוע נוספים כמו אקטוארים, רואי חשבון, חוקרים פרטיים ועוד. במיוחד כאשר הרכוש שעומד לחלוקה הוא רב או נצבר במשך שנים וישנם פערי ידע בין הצדדים. היות שלחלוקת הרכוש יש משמעות גדולה על היכולת של כל אחד מהצדדים להמשיך הלאה מבחינה כלכלית ב"יום שאחרי", אין להקל ראש בנושא זה.

בתי המשפט העניקו פרשנויות שונות לחוק והמחוקק אף הותיר לערכאות מרחב רב של שיקול דעת גם בנושאים "מובהקים לכאורה". חשוב אפוא לפנות בהקדם לקבלת ייעוץ משפטי מטעם עורכי דין העוסקים בתחום והבקיאים בו על בוריו.

אלו נכסים נכללים במסגרת חלוקת רכוש?

בכל הנוגע לבני זוג שחל עליהם חוק יחסי ממון, הסדר איזון משאבים מבוסס על סעיף 5 לחוק. על פי סעיף זה, ככל שלא קיים הסכם ממון בין הצדדים, כל אחד מבני הזוג זכאי למחצית משווי הנכסים המשותפים. זאת למעט מספר נכסים המוגדרים כ"נכסים חיצוניים" ואלו הם:

 • נכסים אשר היו שייכים לאחד מבני הזוג מלפני הנישואין.
 • נכסים אשר התקבלו במהלך תקופת הנישואין במתנה או בירושה.
 • גמלה אשר משולמת לאחד מבני הזוג על ידי המוסד לביטוח לאומי או גמלה/פיצוי שמגיעים לבן זוג מכוח חוק בשל מוות או נזק גוף.
 • נכסים אשר בני הזוג הסכימו שהשווי שלהם לא יאוזן וההסכמה נעשתה בכתב.

חשוב לציין כי במסגרת הקביעה לגבי הנכסים המדוברים שיש לאזן, ההגדרה היא הרבה יותר רחבה מנכסים "גשמיים" וברורים בלבד. חלוקת רכוש כוללת גם נכסים כמו זכויות פנסיוניות, מוניטין עסקי, קופות גמל ועוד. הזכות למחצית מהנכסים איננה תלויה במידת התרומה כך שגם במצב של פערי שכר והכנסה בין הצדדים (עד כדי בן זוג קרייריסטי ובן זוג "ביתי"), החלוקה צריכה להיות בדרך של מחצה על מחצה. זאת למעט מקרים חריגים ביותר.

שימו לב, גם נכסים אשר לכאורה מוחרגים לפי חוק יחסי ממון ממצבת הרכוש המשותף, יכולים להיות מאוזנים במסגרת חלוקת רכוש בגירושין. הפסיקה קבעה כי תיתכן גם שותפות רכושית בין בני זוג בנכסים מסוימים (כמו למשל בעקבות הסכמה לשיתוף או מתנה), וכי מקורה של שותפות זו יכולה להיות במפורש ובהתנהגות. במקרים אלה יש להוכיח את קיומה של "כוונת שיתוף" בנכסים שבמחלוקת. בפסיקה נקבע כי הוכחת "כוונת שיתוף" כאמור היא שאלה אשר נבחנת לפי הסכמת הצדדים (המשתמעת או המפורשת), אומד דעתם ונסיבות החיים בהקשר לנכס המדובר. הנה למשל דברים שנאמרו בנושא זה בכל הנוגע לדירת מגורים שהייתה שייכת לאחד מבני הזוג לפני הנישואין (תמ"ש 34675-03-15):

"נטל ההוכחה לקיומה של כוונת שיתוף בנכס ספציפי שנרכש לפני הנישואין מוטל על הטוען לקיומה, בבחינת "המוציא מחברו עליו הראייה", ועליו להצביע על נסיבות עובדתיות קונקרטיות, מעבר לעובדה שנישאו וחיו תחת קורת גג אחת, מהן ניתן ללמוד על כוונת שיתוף. הקריטריונים שנקבעו בפסיקה, להם חשיבות בקביעת שיתוף ספציפי הם:

 • מועד רכישת הנכס ביחס לנישואין.
 • רישום הנכס.
 • מקורות המימון לרכישת הנכס.
 • אופי השימוש בנכס (למשל בדירת מגורים – שימושו למגורי בני הזוג  או מטרה אחרת).
 • שיפוצים שנעשו בנכסים.
 • השבחות.
 • אופן ניהול הנכסים.
 • הבעת מצגים בדבר כוונת שיתוף.
 • אורך תקופת הנישואין.

במילים אחרות, גם כאשר אחד הצדדים מעריך כי נכסים מסוימים אינם צריכים להתחלק בגירושין, ייתכן וניתן להציג פרשנות סותרת לסוגיה הנ"ל. בתביעות הנוגעות לחלוקת רכוש בין בני זוג בתי המשפט מסתמכים כמובן על הוראות החוק אך בוחנים כל מקרה ומקרה לגופו. זאת, הן לגבי נכסים ספציפיים והן לגבי המשטר הרכושי הכללי שיש להחיל על בני הזוג. 

חלוקת רכוש לפי הסכם ממון

בשנים האחרונות ישנה מגמה הולכת וגוברת של עריכת הסכמי ממון או הסכמי גירושין הנוגעים לחלוקת רכוש. היות שמדובר בהסכמים בעלי משמעות גדולה, החוק קובע תנאים רבים לעריכתם, לתוקפם ולנפקותם המשפטית. למשל, הסכם ממון חייב להיות בכתב ויש להביאו לאישור בערכאה משפטית אם נערך לאחר הנישואין. כאשר יש בין בני הזוג הסכם ממון תקף, הוראותיו מקדימות את חלוקת הרכוש לפי חוק יחסי ממון. ככל שיוחלט שההסכם איננו תקף, חלוקת הרכוש תהיה לפי מה שנאמר בחוק וכפי שהוחלט בפסיקה.

ייעוץ משפטי בחלוקת רכוש

משרד עורכי דין עדי כרמלי מתמחה בייצוג בדיני משפחה ובפרט במתן מענה ללקוחות בענייני חלוקת רכוש. משרדנו מסייע בהיבטים שונים בתחום זה לרבות בסוגיות כגון הסכמי ממון לפני נישואין, הסכמי ממון לאחר נישואין, הסכמי גירושין הכוללים הוראות לגבי חלוקת רכוש, הפרת הסכמי ממון, ביטול הסכמי ממון, החלת חלוקת רכוש על "נכסים חיצוניים", הוצאת "נכסים משותפים" ממצבת הרכוש הזוגית, פירוק שיתוף בדירה, מניעת הברחת נכסים ועוד.