תקיפה

המונח "תקיפה" מופיע כ-20 פעמים שונות בחוק העונשין, התשל"ז-1977 ולא בכדי. פנים רבות יש לה לעבירת התקיפה ומדי שנה נאשמים רבים בישראל מתמודדים עם כתבי אישום המייחסים להם את העבירה הנ"ל על תצורותיה השונות.

ההתמודדות המשפטית עם חשדות או כתב אישום בגין תקיפה היא נגזרת ישירה של "סוג" העבירה ונסיבות האירוע הספציפי. הממוצע השנתי לגבי תיקי אלימות ותקיפה בישראל עומד על כ-110,000 תיקים בגין "אלימות קלה", כ-18,000 תיקים בגין "אלימות חמורה", יותר מ-100 מקרי רצח על רקע פלילי, כ-1,000 תקיפות של עובדי ציבור, כ-1,500 תקיפות שוטרים בנסיבות מחמירות וכ-1,700 תיקי שוד (שהם תיקי גניבה הכוללים תקיפה אלימה). במילים פשוטות, עבירות התקיפה והאלימות הן נפוצות ושכיחות בנוף הפלילי בישראל.

מהי תקיפה?

תקיפה היא עבירה המוגדרת בסעיף 378 לחוק העונשין באופן הבא: "המכה אדם, נוגע בו, דוחפו או מפעיל על גופו כוח בדרך אחרת, במישרין או בעקיפין, בלא הסכמתו או בהסכמתו שהושגה בתרמית – הרי זו תקיפה". בדומה לעבירות פליליות אחרות, גם בעבירות תקיפה למיניהן קיימות דרגות חומרה שונות. אלה מדרגים הקשורים להיבטים כמו היקף האלימות שבוצע, נסיבות העבירה, זהות הקורבן או התוקף, תוצאות התקיפה, מטרת התקיפה, ההכנה לקראת התקיפה וכדומה.

"הפסיקה בתחום זה של עבירות תקיפה וחבלה כוללת מנעד רחב של רמות ענישה, כנגזרת של מגוון רחב מאוד של סוגי המקרים מבחינת חומרתם ונסיבותיהם… לצד מקרים של ענישה מקילה, הוטלו במקרים אחרים עונשים חמורים של שנות מאסר ארוכות, הכול בהתאם לנסיבות הספציפיות של כל מקרה לגופו" (ע"פ  3799/14)

להלן ההגדרות המרכזיות הקבועות בפרק התקיפה בחוק העונשין:

  • תקיפה סתם, סעיף 379 לחוק העונשין – מעשה של תקיפה שלא כדין שהעונש בגינו הוא עד שנתיים מאסר. החוק קובע עונש כפול על תקיפה סתם שבוצעה כנגד בן משפחה או שהיו שותפים לה מספר אנשים.
  • תקיפה הגורמת חבלה ממשית, סעיף 380 לחוק העונשין – תקיפה שהסבה חבלה של ממש אשר העונש בגינה הוא עד שלוש שנות מאסר. חוק העונשין קובע כי תקיפה שגרמה לחבלה ממשית ואשר בוצעה על ידי מספר אנשים או נגד בן משפחה עלולה להביא להטלת עונש כפול.
  • תקיפה בכדי לבצע פשע, סעיף 381(א)(1) לחוק העונשין – מעשה של תקיפה אשר נעשה מתוך מטרה לבצע פשע אשר העונש בגינו הוא עד שלוש שנות מאסר. אם המעשה בוצע ביחד עם אנשים נוספים, עונש המאסר יכול להגיע עד 5 שנים.
  • תקיפה בכדי לגנוב דבר, סעיף 381(א)(2) לחוק העונשין – מעשה של תקיפה אשר נעשה מתוך מטרה לגנוב דבר אשר העונש בגינו הוא עד שלוש שנות מאסר. אם התקיפה בוצעה בצוותא על ידי שני אנשים או יותר, המאסר עלול להגיע לכדי 5 שנים.
  • תקיפה תוך התנגדות למעצר או לכידה כדין, סעיף 381(א)(3) לחוק העונשין – מעשה של תקיפה אשר בוצע תוך התנגדות למעצר או לכידה כדין, של התוקף או של אדם אחר, בשל כל עבירה וכן תקיפה שנעשתה בכדי למנוע לכידה או מעצר כאמור. דין התוקף במקרים אלה הוא עד שלוש שנות מאסר בפועל. אם המעשה בוצע ביחד עם אנשים נוספים, עונש המאסר יכול להיות עד 5 שנים.
  • תקיפת עובד ציבור, סעיף 382א לחוק העונשין – מעשה של תקיפת עובד ציבור אשר היה קשור למילוי תפקידו או חובתו של הנתקף. העונש בגין עבירה זו עומד על שלוש שנות מאסר או חמש שנים אם התקיפה בוצעה באחת מהנסיבות הבאות: מתוך כוונה להכשיל את עובד הציבור בביצוע תפקידו, באמצעות שימוש בנשק, ביחד עם מספר אנשים, כאשר הנתקף הוא עובד חירום שהותקף בעת שהוא מטפל באדם המצוי בסכנת חיים או בסכנה חמורה לשלמות גופו או כאשר הנתקף הוא עובד חדר מיון.
  • תקיפת שוטר, סעיף 273 לחוק העונשין – תקיפת שוטר אשר קשורה למילוי תפקידו של השוטר כחוק וכן תקיפה של אדם אשר עוזר לשוטר בעת שהוא ממלא תפקידו כחוק. עונש המאסר בגין תקיפה זו הוא עד שלוש שנות מאסר ולא פחות מחודש ימים.
  • תקיפת שוטר בנסיבות מחמירות, סעיף 274 לחוק העונשין – תקיפת שוטר לפי סעיף 273 לחוק העונשין אשר נעשתה מתוך אחת מהמטרות הבאות: ניסיון להכשיל את השוטר בביצוע תפקידו, תוך כדי שימוש בנשק או בצוותא עם אנשים נוספים. במקרים אלה עונש המאסר לא יפחת משלושה חודשים ויכול להגיע עד 5 שנים.
  • תקיפת קטין או חסר ישע, סעיף 368ב לחוק העונשין – תקיפה של קטין או חסר ישע תוך גרימת חבלה של ממש היא עבירה שדינה מגיע עד חמש שנות מאסר. אם התוקף הוא גם זה שהיה אחראי על הקטין או חסר הישע, עונש המאסר הוא עד 7 שנים. החוק קובע שנתיים נוספות לעונשים אלה אם התקיפה גרמה לחבלה חמורה (7 שנים ו-9 שנים בהתאמה). חבלה לעניין סעיף זה יכולה להיות גם חבלה נפשית ולא רק חבלה פיסית.
  • תקיפת זקן, סעיף 368ו לחוק העונשין – תקיפה של אדם זקן (מגיל 65 ומעלה) תוך גרימת חבלה של ממש היא עבירה שחוק העונשין קובע לצדה עונש מאסר של עד חמש שנים. אם התקיפה גרמה לחבלה חמורה, העונש עומד כבר על 7 שנות מאסר. לגבי ענישה בגין תקיפת זקן, חוק העונשין קובע שאם אין טעמים מיוחדים לכך יש לקבוע שלפחות חלקו של העונש יהיה מאחורי סורג ובריח (ולא על תנאי).

ייצוג משפטי בעבירות תקיפה

משרד עורכי דין עדי כרמלי עוסק בדין הפלילי ומייצג פעמים רבות נאשמים וחשודים בעבירות תקיפה. משרדנו מכיר היטב את כל עבירות התקיפה על בוריין ואנו יודעים כיצד להעניק ללקוח את ההגנה המשפטית הטובה ביותר בנסיבות העניין. יודגש כי בכל מקרה של חשד או כתב אישום בגין תקיפה יש לפנות בהקדם וללא דיחוי לקבלת ייעוץ משפטי. כפי שניתן לראות לעיל, עבירות התקיפה הן רבות ומסועפות. אלו עבירות אלימות אשר שונות בהיבטים רבים זו מזו ומושפעות כמובן מהסיטואציה והמקרה. עורך דין פלילי המייצג את החשוד/הנאשם יכול לבחון לעומק את הנסיבות הרלבנטיות ומומלץ לקבל ייעוץ כבר בשלבי החקירה המוקדמים ביותר (ואף לפני כן).

מאמרים מקצועיים נוספים שיכולים לעניין אותך

הסדר טיעון עם הימנעות מהרשעה בעבירה של תקיפה סתם

בכל תיק פלילי, כאשר מוגש כנגד הנאשם כתב אישום ואין מחלוקת שהוא ביצע את העבירה המיוחסת לו, הרציונל הברור מוביל

הסכם גירושין ובו שוויון במזונות ילדים במשמורת משותפת

בית המשפט העליון קבע ביולי 2017 פסק דין תקדימי לפיו ניתן לקשור בין משמורת משותפת לאחר גירושין לבין שוויון בתשלום

זיכוי מאונס בתוך המשפחה

תיקים פליליים שעניינם עבירות מין הם תמיד מורכבים ומסובכים. אלו תיקים הדורשים מאיתנו, כעורכי דין פליליים, להתמודד עם סיטואציות משפטיות